Lidmaatschap

Aanmelding & nieuwe leden

Meld je aan via het digitale aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier is ook te downloaden als pdf of te verkrijgen bij de trainers.

Nieuwe leden betalen bij hun aanmelding de volgende kosten (naast de contributie):

  • Administratiekosten (eenmalig) a € 10,00
  • Bondscontributie (leden per 1 november geregistreerd betalen 50% voor dat jaar)

Verenigingscontributie 2023

  • De verrekening van de contributie vindt maandelijks vooraf plaats (rond de 28e van de voorgaande maand) en wordt via automatische SEPA incasso geïncasseerd.
  • De verenigingscontributie wordt in 11 termijnen geïnd (niet in december).

De contributievaststelling¹ per maand (11 keer per jaar):

Geboren in 2012 of later€ 18,00
Geboren in 2009 tot en met 2011€ 22,50
Geboren in 2006 tot en met 2008€ 26,00
Geboren in 2004 tot en met 2005€ 28,00
Geboren in 2003 of eerder€ 30,00
Trimzwemmen/triathlon€ 25,00
Kwakerleden€ 2,50 (€ 27,50 per jaar)
Korting² lidmaatschap (2 verenigingen)€ -/- 10,00

Bondscontributie 2023

De bondscontributie voor 2023 wordt begin/medio januari 2021 geïnd bij bestaande leden.

Bondscontributie bedragen bij De Kikker:

  • Geboren in 2008 of eerder met startvergunning € 65,00
  • Geboren in 2009 of later met een startvergunning € 30,00
  • Overige bondsleden € 30,00

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging kan bij ons ledenbeheer via de e-mail: ledenadministratie@dekikker.org

De opzegtermijn bedraagt 1 maand, volgende op de maand waarin de opzegging op een correcte wijze heeft plaatsgevonden. Ter voorbeeld: als u opzegt op 15 maart dan bent u over de maand maart en april volledig contributie verschuldigd.


¹ Contributie t.a.v. 2021 kan gewijzigd worden n.a.v. de algemene ledenvergadering in mei 2021.

² Een lid dat bij 2 moederverenigingen (zwemmen en/of waterpolo) reguliere contributie betaalt, kan €10,00 korting per maand ontvangen op de reguliere contributie bij De Kikker. Na overleggen van bewijs van inschrijving + betalingsbewijzen van de contributie bij een andere moedervereniging.