Lidmaatschap

Aanmelding & nieuwe leden

Meld je aan via het digitale aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier is ook te downloaden als pdf of te verkrijgen bij de trainers.

Nieuwe leden betalen bij hun aanmelding de volgende kosten (naast de contributie):

  • Administratiekosten (eenmalig) a € 10,00
  • Bondscontributie (leden per 1 november geregistreerd betalen 50% voor dat jaar)

Verenigingscontributie 2019

  • De verrekening van de contributie vindt maandelijks vooraf plaats (rond de 28e van de voorgaande maand) en wordt via automatische SEPA incasso geïncasseerd.
  • De verenigingscontributie wordt in 11 termijnen geïnd (niet in december).

De contributievaststelling¹ per maand (11 keer per jaar):

Geboren in 2010 of later€ 18,00
Geboren in 2007 tot en met 2009€ 22,50
Geboren in 2004 tot en met 2006€ 26,00
Geboren in 2002 tot en met 2003€ 28,00
Geboren in 2001 of eerder€ 30,00
Trimzwemmen/triathlon€ 25,00
Kwakerleden€ 2,50 (€ 22,- per jaar)
Korting² lidmaatschap (2 verenigingen)€ -/- 10,00

Bondscontributie 2019

De bondscontributie voor 2019 wordt begin/medio januari 2019 geïnd bij bestaande leden.

Bondscontributie bedragen bij De Kikker:

  • Geboren in 2007 of eerder met startvergunning € 65,00
  • Geboren in 2008 of later met een startvergunning € 30,00
  • Overige bondsleden € 30,00

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging kan bij ons ledenbeheer via de e-mail: ledenadministratie@dekikker.org of schriftelijk bij: Jurgita Siukstaite, Husingecamp 26, 7824 ES te Emmen.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand, volgende op de maand waarin de opzegging op een correcte wijze heeft plaatsgevonden. Ter voorbeeld: als u opzegt op 15 maart dan bent u over de maand maart en april volledig contributie verschuldigd.


¹ Contributie t.a.v. 2019 kan gewijzigd worden n.a.v. de algemene ledenvergadering in april 2019.

² Een lid dat bij 2 moederverenigingen (zwemmen en/of waterpolo) reguliere contributie betaalt, kan €10,00 korting per maand ontvangen op de reguliere contributie bij De Kikker. Na overleggen van bewijs van inschrijving + betalingsbewijzen van de contributie bij een andere moedervereniging.