Lidmaatschap

Aanmelding & nieuwe leden

Meld je aan via het digitale aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier is ook te downloaden als pdf of te verkrijgen bij de trainers.

De Kikker is een ambitieuze vereniging waar we sportieve prestaties hand in hand laten gaan met plezier en gezelligheid. Dat betekent dat we graag willen dat je plezier hebt in de gekozen sport, maar het betekent ook dat er een bijdrage van je wordt verwacht als vrijwilliger. Dit mag incidenteel maar ook structureel zijn, we vinden het ook erg fijn als ouders/verzorgers van jeugdspelers hun steentje bijdragen. Aangezien De Kikker volledig draait op vrijwilligers is alle hulp en ondersteuning noodzakelijk.

Nieuwe leden betalen bij hun aanmelding de volgende kosten (naast de contributie):

  • Administratiekosten (eenmalig) a € 11,50
  • Bondscontributie (leden per 1 november geregistreerd betalen 50% voor dat jaar)

Verenigingscontributie 2024

  • De verrekening van de contributie vindt maandelijks vooraf plaats (rond de 28e van de voorgaande maand) en wordt via automatische SEPA incasso geïncasseerd.
  • De verenigingscontributie wordt in 11 termijnen geïnd (niet in december).

De contributievaststelling¹ per maand (11 keer per jaar):

Geboren in 2015 of later€ 19,50
Geboren in 2012 tot en met 2014€ 24,00
Geboren in 2009 tot en met 2011€ 27,50
Geboren in 2007 tot en met 2008€ 29,50
Geboren in 2006 of eerder€ 31,50
Trimzwemmen/triathlon€ 26,50
Kwakerleden€ 4,00 (€ 44,00 per jaar)
Korting² lidmaatschap (2 verenigingen)€ -/- 10,00

Bondscontributie 2024

De bondscontributie voor 2024 wordt begin/medio januari 2024 geïnd bij bestaande leden.

Bondscontributie bedragen bij De Kikker:

  • Geboren in 2009 of eerder met startvergunning € 71,50
  • Geboren in 2010 of later met een startvergunning € 33,50
  • Overige bondsleden € 33,50

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging kan bij ons ledenbeheer via de e-mail: ledenadministratie@dekikker.org

De opzegtermijn bedraagt 1 maand, volgende op de maand waarin de opzegging op een correcte wijze heeft plaatsgevonden. Ter voorbeeld: als u opzegt op 15 maart dan bent u over de maand maart en april volledig contributie verschuldigd.


¹ Contributie t.a.v. 2024 kan gewijzigd worden n.a.v. de algemene ledenvergadering in mei 2024.

² Een lid dat bij 2 moederverenigingen (zwemmen en/of waterpolo) reguliere contributie betaalt, kan €10,00 korting per maand ontvangen op de reguliere contributie bij De Kikker. Na overleggen van bewijs van inschrijving + betalingsbewijzen van de contributie bij een andere moedervereniging.