Lidmaatschap

Aanmelding & nieuwe leden

Meld je aan via het digitale aanmeldingsformulier. Het aanmeldingsformulier is ook te downloaden als pdf. Bovendien is het te verkrijgen bij de trainers of bij de horeca gelegenheid (Paal 35) in het zwembad. Ingevulde aanmeldingsformulieren kunnen ook ingeleverd worden bij Paal 35.

Nieuwe leden betalen bij hun aanmelding de volgende kosten (naast de contributie):

 • Administratiekosten (eenmalig) a € 10,00
 • Bondscontributie (leden per 1 november geregistreerd betalen 50% voor dat jaar)

Verenigingscontributie 2017

 • De verrekening van de contributie vindt maandelijks vooraf plaats (rond de 28e van de voorgaande maand) en wordt via automatische SEPA incasso geïncasseerd.
 • De verenigingscontributie wordt in 11 termijnen geïnd (niet in december).

De contributievaststelling¹ per maand (11 keer per jaar):

 • Geboren in 2009 of later € 19,00
 • Geboren in 2006 tot en met 2008 € 22,00
 • Geboren in 2003 tot en met 2005 € 25,00
 • Geboren in 2001 tot en met 2002 € 27,00
 • Geboren in 2000 of eerder € 28,50
 • Trimzwemmen/triathlon € 25,00
 • Kwakerleden € 2,00 (€ 22,- per jaar)
 • Korting² lidmaatschap (2 verenigingen) € -/- 10,00

Bondscontributie 2018

De bondscontributie voor 2018 wordt begin/medio januari 2018 geïnd bij bestaande leden.

Bondscontributie bedragen bij De Kikker:

 • Geboren in 2006 of eerder met startvergunning € 65,00
 • Geboren in 2007 of later met een startvergunning € 30,00
 • Overige bondsleden € 30,00

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging kan bij ons ledenbeheer via de e-mail: ledenadministratie@dekikker.org of schriftelijk bij: Jurgita Siukstaite, Husingecamp 26, 7824 ES te Emmen.

De opzegtermijn bedraagt 1 maand, volgende op de maand waarin de opzegging op een correcte wijze heeft plaatsgevonden. Ter voorbeeld: als u opzegt op 15 maart dan bent u over de maand maart en april volledig contributie verschuldigd.


¹ Contributie t.a.v. 2018 is gewijzigd n.a.v. de algemene ledenvergadering in mei 2018.

² Een lid dat bij 2 moederverenigingen (zwemmen en/of waterpolo) reguliere contributie betaalt, kan €10,00 korting per maand ontvangen op de reguliere contributie bij De Kikker. Na overleggen van bewijs van inschrijving + betalingsbewijzen van de contributie bij een andere moedervereniging.