Doelstelling

… sportiviteit en plezier samen met de sportieve ambities en prestaties …

Sinds de statutaire oprichting in 1935 is De Kikker uitgegroeid tot een vereniging die zich ten doel stelt haar leden de gelegenheid te bieden om kennis te maken met, en op een serieuze manier deel te nemen aan verschillende onderdelen van de zwemsport, te weten:

  • Basiszwemmen
  • Wedstrijdzwemmen
  • Waterpolo

De Kikker is continu bezig om de vereniging verder te professionaliseren. Afgelopen jaar hebben we een nieuwe website gekregen, hebben we weer een nieuwsbrief “Vanaf de duikplank gezien” en hebben we nieuwe sponsoren weten te verbinden aan de vereniging. Belangrijk is ook dat we aansluiting proberen te vinden bij de topclubs van Nederland.

Afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan het verder uitbouwen van een uitstekende naam binnen de zwemwereld qua prestaties, sfeer en organisatie. Daar mogen we met elkaar trots op zijn. We hopen dat onze zwemmers, begeleiders, trainers, officials en coaches met elkaar een gezellig en sportief seizoen mogen beleven.

Wij streven er naar een harmonieuze vereniging te zijn, waarbij sportiviteit en plezier samen gaan met de sportieve ambities en prestaties.

Vanaf komend seizoen gaan we starten met een startgemeenschap waarin we samen gaan werken met Z&PC de Spatters uit Beilen en Z&PC Najade uit Smilde. De TC en het bestuur hebben gekozen voor deze samenwerking om de kennis en saamhorigheid te vergroten en om onze huidige en toekomstige zwemmers op een hoger niveau te kunnen laten zwemmen. Er zal dan ook vanaf komend seizoen gezwommen worden in de landelijke B-competitie. Tevens zal er voor de zwemmers die niet in de B-competitie uitkomen deelgenomen worden in de D-competitie.

Alle drie de verenigingen behouden hun eigen identiteit en kunnen eventueel ook op persoonlijke titel aan wedstrijden deelnemen. Dit was een belangrijke voorwaarde voor ons. Wanneer we als startgemeenschap wedstrijden zwemmen, dan doen we dat onder de naam SG KSN. Echter daarbij wel in eigen clubtenue.
Afgesproken is dat er in ieder geval vanuit de startgemeenschap gezwommen zal worden op de diverse N(JJ)K’s, regiofinales en buitenlandse wedstrijden/toernooien.  We gaan zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken tijdens wedstrijden.

Individueel

Vanaf 2016 zijn we begonnen met het opbouwen van een nieuwe volwaardige zwemafdeling bij De Kikker. Hierbij is het uitgangspunt het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen (MOZ) van de KNZB. Onze trainers zijn opgeleid door de KNZB met deze visie als leidraad.
Je vindt het volledige MOZ met alle details op de site van de KNZB.

Wij bieden als zwemvereniging ondersteuning voor de zwemmer om zijn eigen Maximaal Individueel Resultaat (MIR) te bereiken. (de individuele TOP voor iedere zwemmer) Dit is voor iedereen verschillend afhankelijk van talent, inzet en motivatie. Een zwemmer is pas na volgroeiing en jarenlange training (gemiddeld 10.000 uur!) in staat het MIR te realiseren. Een lange weg te gaan dus. Het MOZ is hierbij voor onze vereniging leidraad voor alle zwemmers, ongeacht het uiteindelijk niveau wat bereikt wordt.

Onze vereniging is met maximaal 16 uur badwater per week in combinatie met maximaal 2x per week een landtraining in staat om de eerste 3 fases uit het MOZ aan te bieden (Fundament, TrainTechniek en Traintrainen) Indien de zwemmer zich zodanig ontwikkelt dat hij of zij meer trainingsmogelijkheden nodig heeft, zal De Kikker altijd de samenwerking zoeken met andere door de KNZB erkende verenigingen of andere plekken waar verdere ontwikkeling mogelijk is en de zwemmer ondersteunen bij deze overdracht en zijn of haar verdere individuele ontwikkeling.

Vereniging

Als vereniging streven we, naast het individuele resultaat(MIR), naar Team- en Groepsvorming binnen de zwemafdeling in positieve sfeer en omstandigheden. Daarom hebben we als doelstelling om ook dit seizoen weer iedereen in te gelegenheid te stellen om aan alle kampioenschappen deel te nemen, van hoog tot laag en jong tot ouder. We hanteren de visie en hebben inmiddels de ervaring dat werken met en vanuit een groep leidt tot betere individuele resultaten bij onze zwemmers.

Daarom organiseren we jaarlijks o.a. een trainingsweek voor de selectiezwemmers. We nemen deel aan de verenigingscompetitie van de KNZB. We hebben een zwemselectie die landelijk gezien veel kwaliteit bezit, van jong tot oud. Doel is om kampioen te worden in de huidige klasse en zo snel mogelijk uit te komen op het landelijke niveau. Om dit te bereiken zijn we een startgemeenschap aangegaan met De Spatters en Najade.